+

U bent hier

more

Nucleaire geneeskunde

Radioactief jodium tegen te snel werkende schildklier

Werkingsmechanisme
Deze behandeling wordt reeds lange tijd toegepast. In de meeste gevallen van hyperthyroïdie (d.w.z. ‘te snel’ werkende schildklier) is de behandeling met radioactief jodium doeltreffend.
Radioactief jodium wordt vnl. in de schildklier opgenomen, terwijl een gedeelte in de urine wordt uitgescheiden.
Gedurende 10 à 12 weken na inname van het jodium wordt een gedeelte van de schildklier door het radioactieve jodium van binnenuit bestraald met de bedoeling een normale schildklierfunctie te bekomen.
 
Resultaten zijn te verwachten vanaf 2 à 3 weken na de inname.
Het is mogelijk dat de behandeling onvoldoende is om de schildklierfunctie onder controle te brengen. Een herhaling van de behandeling zal dan nodig zijn.

Eventuele neveneffecten van de behandeling

 • Het  risico bestaat dat de schildklierfunctie beneden de normale grens daalt. Wanneer er een te trage werking van de schildklier ontstaat, kan dit gemakkelijk behandeld worden met schildklierhormonen. Het is ook mogelijk dat er tijdelijk een vertraagde werking is die vanzelf overgaat.
 • Vermits dit elk moment kan optreden, is een regelmatige controle (door een bloedname via uw behandelende arts) noodzakelijk.
 • Zeldzaam kan na een radioactieve jodiumbehandeling de ziekte kortdurend verergeren. Dan neemt u best contact op met uw verwijzende arts.
 • Soms is er een tijdelijke gevoeligheid in de halsstreek met wat pijn en zwelling van de schildklier. Deze gaat vanzelf over. Drink voldoende, eventueel kunt u een pijnstiller innemen.
 • Om speekselklierlast te voorkomen, kunt u tijdelijk een zuur snoepje of kauwgom nuttigen.


Verloop van de behandeling

 • Nuttig geen zware maaltijd voordat u naar ons komt.
 • U mag wel medicatie innemen en water drinken.
 • U schrijft zich in op de 1ste verdieping en volgt de gele lijnen naar de dienst Nucleaire geneeskunde.
 • De behandeling bestaat uit een capsule radioactief jodium 131 die u met water inneemt.
 • Na de inname kunt u naar huis gaan.


Voorbereiding
Medicatie:  uw verwijzende arts zal met u afspreken welke medicatie u op voorhand (al dan niet tijdelijk) moet stoppen en welke u gewoon mag verder nemen.
Tenminste gedurende 6 weken voor behandeling mag u geen onderzoeken krijgen waarbij jodiumhoudend contrast gebruikt wordt.

Zwangerschap en borstvoeding
Gedurende de eerste 12 maanden na behandeling met radioactief jodium mag u niet zwanger worden  – ook aan mannelijke patiënten wordt aangeraden om binnen de 6 maanden na behandeling geen kinderen te verwekken.
Deze behandeling gaat uiteraard niet door als u mogelijk zwanger bent of als u op korte termijn zwanger wenst te worden.
Eventuele borstvoeding moet gestopt worden voor de behandeling en mag niet hervat worden.

Praktische richtlijnen die moeten gevolgd worden
Vanaf de inname van de jodiumpil bent u tijdelijk radioactief. Ook uw lichaamsvochten (urine, zweet, speeksel) zijn tijdelijk radioactief.
Daarom moet u een aantal praktische richtlijnen volgen om uw omgeving tegen deze radioactiviteit te beschermen.
Hoe lang deze richtlijnen gevolgd moeten worden hangt af van de dosis toegediende jodium. Dit zal met u op voorhand op de dienst nucleaire geneeskunde besproken worden.

 • Vermijd in ieder geval contact met zwangere vrouwen, baby’s en kleine kinderen  gedurende ….. dagen. Beperk nauw contact met een baby gedurende deze periode tot max. een 30-tal minuten per dag.
 • Vermijd zwangerschap via betrouwbare anticonceptie gedurende ten minste 12 maanden na toediening van het radioactieve jodium.
 • Vrouwen dienen borstvoeding te beëindigen voor de behandeling met radioactief jodium.
 • T.o.v. uw partner: slaap apart en vermijd intimiteit gedurende maximaal 1 tot 2 weken.
 • Vermijd langdurig contact met anderen op korte afstand gedurende max. 1 tot 2 weken en vermijd gedurende deze periode ook plaatsen waar een grote samenscholing is en waar u moeilijk afstand kunt houden.
 • Hygiënische maatregelen te volgen tot 1 week na toediening radioactief jodium:
  • Plas zittend. Na ieder gebruik: toilet 2x doorspoelen, wc-bril reinigen en reinigingsdoekje in toilet werpen, handen zorgvuldig wassen.
  • Spoel lavabo en bad na gebruik overvloedig met water. Gebruik afzonderlijke washandjes en handdoeken.
  • Spoel ondergoed in een spoelbak voor het wassen in de wasmachine met ander wasgoed.
  • Gebruik apart eet- en drinkgerei. Best overvloedig spoelen met water en apart afwassen.
 • Drink minstens 10 glazen water elke dag.
 • Overleg met uw arts wanneer u onmiddellijk na uw behandeling een reis heeft gepland (best uitstellen tot 14 dagen na toediening radioactief jodium) of in het ziekenhuis opgenomen wordt. Bij een eventuele dringende opname in het ziekenhuis moet u vermelden dat u recent een behandeling met radioactief jodium heeft ondergaan. Onze medewerkers moeten dan aangepaste richtlijnen volgen. Gelieve dan ook de dienst nucleaire geneeskunde te verwittigen (t 014 24 64 03). Bij een onverwacht overlijden moet uw wettelijke vertegenwoordiger de dienst nucleaire geneeskunde verwittigen.
 • Ten aanzien van dieren geen problemen.
 • Wordt u ziek en moet u braken in de uren die na de behandeling volgen: gebruik wegwerpmateriaal om dit op te kuisen, verzamel dit in 1 zak en breng dit binnen op de dienst nucleaire geneeskunde.


Bij problemen kunt u steeds contact opnemen met uw behandelende arts of dienst nucleaire geneeskunde (t 014 24 64 03).