+

U bent hier

more

Radiografie/echo/mammo

Verhoogde terugbetaling risicopatiënten borstkanker

Voor asymptomatische patiënten met een sterk verhoogd risico op borstkanker (life time risk van 30% of meer) is er een terugbetaling van de jaarlijkse mammografie, echografie en MR-scan voorzien.

Instructies voor verwijzers

 • Bezorg het notificatieformulier (pdf) ingevuld en ondertekend aan een adviserend arts.
 • Vermeld bij elk volgend voorschrift voor mammografie, echografie of MR-scan het verhoogd risicoprofiel en het notificatienummer.

Voorwaarden

 • De verhoogde terugbetaling geldt enkel voor asymptomatische patiënten. Voor andere patiënten vraagt u een diagnostisch onderzoek en betaalt de patiënt het gewone remgeld.
 • Een mammografie, echografie en MR-scan die onder de terugbetalingsregeling vallen, mogen niet op dezelfde dag worden uitgevoerd als een van volgende onderzoeken:
  • Screeningsmammografie
  • Diagnostische mammografie
  • Diagnostische echografie
  • Punctiebiopsie
  • Standaard MR-scan
 • Mammografie en echografie zijn slechts 1x per jaar vergoedbaar. Extra onderzoeken moeten gemotiveerd worden.
 • Een NMR kan maar 1x per jaar worden vergoed.